Predajca

Názov:Jozef Lesňák - LeComp
IČO:51147220
DIČ:1121555226
IČ DPH:SK1121555226
Mesto:Levoča
PSČ:054 01
Adresa:Rozvoj 1107/6
Telefón:0949697876
E-mail:info@lecomp.sk
Kontakt:Jozef Lesňák
740-33908

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96